Dokumentumok

Szabályzatok

frissítés alatt…

R

Házirend

A tanév helyi rendje 2020/2021

Helyi tanterv, NYSZC 10. függelék

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Intézményi rövid távú pályakövetési rend

R

Munkaterv

R

NYSZC Szervezeti és Működési Szabályzat

NYSZC Pedagógiai Program

Panaszkezelési szabályzat

Szülői igazolás a tanuló távolléte esetén

Tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Jelentkezési lapok & kérelmek

l

Jelentkezési lap

Nappali képzés
l

Jelentkezési lap

Esti képzés
h

NYILATKOZAT

a már megszerzett szakképesítésekről

h

KÉRELEM

szakmai gyakorlatok mentesítésére
h

KÉRELEM

bizonyítvány másodlat kiállításához

Szakmai gyakorlati naplók

h

10. évfolyam

egészségügy ágazat

h

11. évfolyam

egészségügy ágazat

h

12. évfolyam

egészségügy ágazat

h

10. évfolyam

szociális ágazat

h

11. évfolyam

szociális ágazat

h

12. évfolyam

szociális ágazat

h

Ápoló, nappali

h

Gyakorló ápoló, nappali

h

Fizioterápiás asszisztens, esti

h

Szociális, 5/13.

Törvények

20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Érettségi vizsgaszabályzat

Nemzeti köznevelési törvény

Nemzeti köznevelési törvény végrehajtása

Szakképzési törvény

Közzétételi lista

Beiratkozásra meghatározott idő

Érettségi vizsgák átlageredményei

Felvételi tájékoztató

Házirend

Helyi tanterv

Hétvégi házi fealadat és iskolai dolgozatok

Kollégiumi csoportok, létszámok

Kollégiumi szabadidős foglalkozások

Lemorzsolódás, évismétlés

Munkaterv

Nevelő-oktató munkát segítők

Nyitvatartás rendje

NYSZC Szervezeti és Működési Szabályzat

NYSZC Pedagógiai Program

Országos mérés-értékelés eredményei

Osztályok száma, létszámok - nappali

Osztályok száma, létszámok - esti

Osztályozó vizsgák tervezett időpontjai

Pedagógusok iskolai végzettsége

Tandíj és térítési díj

Tanórán kívüli foglalkozások

Tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata