Dokumentumok

Közzétételi lista

R

Alapító okirat - 2020. július 1.

R

Alapító okirat - 2020. július 1. (módosító okirat)

R

Beiratkozásra meghatározott idő

R

Egyéb oktatást segítő munkavállalók

R

Érettségi vizsgák átlageredményei

R

Felvételi tájékoztató

R

Házirend

R

Informatikai Biztonsági Szabályzat

R

Helyi programterv

R

Hétvégi házi fealadat és iskolai dolgozatok

R

Kollégiumi csoportok, létszámok

R

Kollégiumi szabadidős foglalkozások

R

Lemorzsolódás, évismétlés

R

Munkaterv

R

Munkaközösségek munkatervei

R

Nyitvatartás rendje

R

Oktatók iskolai végzettsége

R

Országos mérés-értékelés eredményei

R

Osztályok száma, létszámok

R

Szakmai program

R

Szervezeti és Működési Szabályzat

R

Tandíj és térítési díj

R

Tanórán kívüli foglalkozások

R

Tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Jelentkezési lapok & kérelmek

l

Jelentkezési lap

Nappali képzés

l

Jelentkezési lap

Esti képzés

h

NYILATKOZAT

a már megszerzett szakképesítésekről

h

KÉRELEM

szakmai gyakorlatok mentesítésére
h

KÉRELEM

bizonyítvány másodlat kiállításához
h

IGAZOLÁS

szülői igazolás a tanuló távolléte esetén

Szakmai gyakorlati naplók

h

10. évfolyam

egészségügy ágazat

h

11. évfolyam

egészségügy ágazat

h

12. évfolyam

egészségügy ágazat

h

10. évfolyam

szociális ágazat

h

11. évfolyam

szociális ágazat

h

12. évfolyam

szociális ágazat

h

Általános poló, nappali

h

Gyakorló ápoló, nappali

h

Gyakorló ápoló, esti

Törvények

2019. évi LXXX. Szakképzési törvény

20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Érettségi vizsgaszabályzat

Nemzeti köznevelési törvény

Nemzeti köznevelési törvény végrehajtása

Méret
Kontraszt