ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

Sille-Istenes Orsolya

Tisztelt Szülők!

A köznevelési intézményekben évről-évre egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük a pedagógusoknak. A korai iskolaelhagyás, az oktatási intézményen belüli testi-lelki bántalmazás, a tanulási nehézségekkel, illetve egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek kirekesztettsége, kirekesztése. Ezen problémák megfelelő kezelése, visszaszorítása, megelőzése érdekében 2018. szeptember 01-től Magyarországon is kötelezővé tették az óvodai és iskolai szociális segítők jelenlétét a köznevelési intézményekben.
A feladatellátás jogszabályi alapját, a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló15/1998. (IV. 30.) NM rendelet nyújtja.
Célja: a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembernek.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához, iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, konfliktusok, beilleszkedési, magatartási nehézségek, korcsoportból való kirekesztés, testi – lelki bántalmazás.
 • Tanácsadás szülők részére családon belüli problémák esetén, illetve gyermeknevelési kérdésekben (leckeírás, otthoni feladatok, szülő -gyermek konfliktus, nem megfelelő kortárscsoportba kerüléssel kapcsolatos nehézségek, családi veszteség, válás, anyagi nehézségek.)

Hogyan tud segíteni

az iskolai szociális segítő?

Gyermekek számára:

 • egyéni tanácsadás,
 • segítő beszélgetés,
 • csoportos, közösségi és prevenciós programok.

Szülők számára:

 • információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, segítségnyújtás ügyintézésben; pl. (kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése),
 • szükség szerint részvétel szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen, szülőiértekezleten,
 • közvetítés tanár – diák, szülő – gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését,
 • közvetítés szolgáltatásokhoz (szociális, pedagógiai, pszichés) a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában,
 • súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a helyileg illetékes család és gyermekjóléti szolgálathoz

  Az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli. A Gyvt. szerinti adatkezelések, így ezt a tevékenységet érintő adatkezelések is a GDPR hatálya alá tartoznak. Az óvodai, iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában. A segítő tevékenység hatékonyságának érdekében, a szülők részére hozzájárulási nyilatkozat kitöltése szükséges.

  További kérdéseikkel forduljanak bizalommal az intézményben dolgozó óvodai és iskolai szociális segítőhöz.

  Sille-Istenes Orsolya

  +36 30 367 3260

  silleistenes.orsolya@nycsgyk.hu

  pénteken 9-11 óra között

  Meghallgatlak, támogatlak, segítek!

  Méret
  Kontraszt