Dokumentumok

Jelentkezési lapok & kérelmek

Jelentkezési lap

Felnőttek oktatása

Jelentkezési lap

Nappali képzés

Jelentkezési lap

Esti képzés

h

NYILATKOZAT

a már megszerzett szakképesítésekről

h

KÉRELEM

szakmai gyakorlatok mentesítésére

h

KÉRELEM

bizonyítvány másodlat kiállításához

h

IGAZOLÁS

szülői igazolás a tanuló távolléte esetén

Szakmai gyakorlati naplók

h

10. évfolyam

egészségügy ágazat

h

11. évfolyam

egészségügy ágazat

h

12. évfolyam

egészségügy ágazat

h

10. évfolyam

szociális ágazat

h

11. évfolyam

szociális ágazat

h

12. évfolyam

szociális ágazat

h

Általános poló, nappali

h

Gyakorló ápoló, nappali

h

Gyakorló ápoló, esti

Szabályzatok

Szakmai Program, SZMSZ, házirend, éves munkaterv, egyéb dokumentumok elérhetőek a Közzétételi lista menüben

Törvények

2019. évi LXXX. Szakképzési törvény

20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Érettségi vizsgaszabályzat

Nemzeti köznevelési törvény

Nemzeti köznevelési törvény végrehajtása

Méret
Kontraszt