2020 nyarán az alábbi tájékoztatás figyelembevételével javasolt a közösségi szolgálat teljesítése:
A köznevelési törvény definíciója szerint a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. [4. § (13)]

Közösségi szolgálat keretében az alábbi tevékenységek végezhetők:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelemi,
 • polgári és katasztrófavédelmi,
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Az iskolánkon belül, a tanév során teljesíthető tevékenységek köre:

 • Segítségnyújtás a tankönyvosztásban,
 • Közreműködés az iskolai szertárak, kollégiumi helyiségek rendezésében, környezetrendezés,
 • Iskolai, kollégiumi rendezvények szervezésében, levezetésében való rendszeres részvétel,
 • Az iskola állagát, környezetét védő tevékenység,
 • Jótékonysági program szervezése az iskola partnerintézményeiben.
 • Az iskolarádió, kollégiumi rádió műsorának szerkesztésében való részvétel.

Az iskolán belüli tevékenységek elvégzését a feladatot kijelölő szaktanár igazolhatja a közösségi szolgálati naplóban. Az iskolán belül teljesíthető órák száma 5 óra lehet egy tanévben. A középiskola 9-11. évfolyamos tanulói lehetőség szerint három tanévre arányosan elosztva teljesítsék az 50 órás közösségi szolgálatot, hogy az érettségi vizsga feltételeként 12. osztályban már lehetőleg ez ne jelentsen feladatot!

Közösségi szolgálat az iskolával együttműködési megállapodást kötött fogadó intézményekben végezhető. Ezeknek az intézményeknek a listája a honlapunkon külön megtalálható. Ha olyan intézményben végezne közösségi szolgálatot a tanuló, amellyel nincs megállapodás, a tanuló részére a fogadó intézmény Befogadó nyilatkozatot ír, amely tartalmazza az intézmény nevét, helyét, elérhetőségét, a vezető nevét, elérhetőségét, valamint a tanuló adatait és annak feltüntetését, hogy mikor, milyen időtartamban, milyen jellegű tevékenységre fogadják a tanulót. 15 óra közösségi szolgálat teljesíthető így. A Befogadó nyilatkozatot a közösségi szolgálati naplóhoz kell csatolni.

Jelen helyzetben előfordulhatnak korlátozások erre a tevékenységre vonatkozóan is, ezért minden esetben egyéni tanulói-szülői egyeztetés történjen előzetesen a fogadó intézménnyel, hogy milyen formában és hogyan teljesíthető az adott intézményben a szolgálat. Gyakran igénylik önkormányzatok, civil szervezetek (Pl. Human Net Alapítvány, Csodavár) nyári táboroztatás lebonyolításához a diákok segítségét, érdemes tájékozódni a fogadó intézmények, önkormányzatok honlapján is ezekről a lehetőségekről.

Kérjük, hogy a COVID-19 vírus által okozott jelenlegi helyzetben a tanulók közösségi szolgálati tevékenység végzésekor fokozottan tartsák be a higiénés és távolságtartásra vonatkozó szabályokat saját és a fogadó intézmény dolgozói, gondozottjai védelmében! Ajánlott a védőeszközök (steril kesztyű, védőmaszk) használata is!

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Napi max.5 óra közösségi szolgálat végezhető iskolai szünetben. A gyakorlati naplót az első tanítási napon az osztályfőnöknek kell leadni!

A közösségi szolgálattal kapcsolatos kérdésekben a mariabodi@zay.hu címen kérhető további tájékoztatás.

Méret
Kontraszt