„Embernek lenni!
Csak-embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, égnek,
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek!”

Sík Sándor

Megrendülve és mély fájdalommal értesültünk arról, hogy iskolánk volt kollégiumi igazgatója, szeretett pedagógusa

DR. FAZEKAS SÁNDORNÉ (SUM MÁRIA KLÁRA)

2021. szeptember 4-én, életének 72. esztendejében súlyos betegségben elhunyt. A munkáját mindig nagy lelkesedéssel és magas színvonalon végző pedagógus társunk a kezdetektől, 1987-től 2007-ig volt tantestületünk nagyra becsült tagja. Temetéséről a család később értesítéssel lesz.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és jutalmazd meg, jótetteiért az örök élettel!

A család gyászában, fájdalmában osztozunk.

„Sem halál, sem élet, sem egyéb teremtmény
nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől,
amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.”

Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt leveléből

Méret
Kontraszt