SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/008 | 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Intézmény logo

NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA

Kisgyermekgondozó, -nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő illusztráció

Szociális ágazat képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a nyelvükön, valamint elhivatottságot érez magában, hogy kisgyermekekkel foglalkozzon.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását, mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi;
  • ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait, melyről dokumentációt vezet. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra;
  • az általa megtervezett napi-, illetve hetirend mentén megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását;
  • kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki;
  • segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon;
  • segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális élményeket közvetít.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
(készült a szakma Képzési- és kimeneti követelménye alapján)
A szakma megnevezése: Kisgyermekgondozó, -nevelő
A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: A
kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra
szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi.
 Nevelő-gondozó munkáját a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára és az
intézménye Szakmai Programjára alapozza.
 Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői
tevékenységének következményeiért.
 A nevelésben partnerként támogatja a szülőt.
 Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján,
kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit.
 Egészséges életmódra nevel.
 Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat.
 A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és
helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja.
 Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket.
 A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség:
 Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
 Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén
Alkalmassági követelmények:
 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.
 Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 Technikumi oktatásban: 200 óra,
 Érettségire épülő oktatásban: 200 óra
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.
A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Képzési és Kimeneti Követelménye
tartalmazza: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_szoc_kisgyermekgondozo_nevelo_2020pdf1589137572027.pdf
Jelentkezem a képzésre!
Jelentkezési lap letöltése nappali képzés esetén: https://zay.hu/dok/jelentkezes/jellap_2020_nappali.pdf
Jelentkezési lap letöltése felnőttek oktatása szerinti képzés esetén:
https://zay.hu/dok/jelentkezes/jellap_2020_esti.pdf


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Telefon: +36701996735

E-mail: titkarsag@zay.hu

OM azonosító: 203045/008

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000936


2024NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium