SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/008 | 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Intézmény logo

NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 42 512 380
E-mail cím: titkarsag@zay.hu
Honlap: www.zay.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 
Honlap: www.nyszc.hu 
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét,

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

Igazgató: Vargáné Nemes Ildikó Marianna
Telefon: +36 70 198 0062
E-mail: titkarsag@zay.hu 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ELÉRHETŐ SZAKMÁK

FELNŐTTEK NAPPALI RENDSZERŰ SZAKMAI OKTATÁSA:
Gyakorló ápoló 54 723 02 (OKJ-s végzettség)
Általános ápoló 5 0913 03 01
Csecsemő- és gyermekápoló
Egészségügyi asszisztens 5 0913 03 02
Egészségügyi laboráns 5 0914 03 03
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens 5 0914 03 05
Perioperatív szakasszisztens 5 0910 03 07
Radiográfiai szakasszisztens 5 0914 03 08
Rehabilitációs terapeuta 5 0923 03 09
Szövettani szakasszisztens 5 0914 03 10
Mentőápoló 5 0913 03 11
Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02 (kifutó)
Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 0922 22 02
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 0923 22 04
Szociális és mentálhigiénés szakgondozó 5 0923 22 05
Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 0923 22 06
Oktatási szakasszisztens 5 0188 25 01

FELNŐTTEK SZAKMAI OKTATÁSA:
Csecsemő- és gyermekápoló 5 0913 03 04
Általános ápoló 5 0913 03 01
Egészségügyi asszisztens 5 0913 03 02
Egészségügyi laboráns 5 0914 03 03
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens 5 0914 03 05
Perioperatív szakasszisztens 5 0910 03 07
Radiográfiai szakasszisztens 5 0914 03 08
Rehabilitációs terapeuta 5 0923 03 09
Szövettani szakasszisztens 5 0914 03 10
Mentőápoló 5 0913 03 11
Ortopédiai műszerész 5 0915 03 06
Fogtechnikus 5 0911 02 01
Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 0922 22 02
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 0923 22 04
Szociális és mentálhigiénés szakgondozó 5 0923 22 05
Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 0923 22 06
Oktatási szakasszisztens 5 0188 25 01

  A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Letöltés

  A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

Letöltés

  A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Letöltés

  A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Letöltés

  A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

Letöltés

  Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége

Letöltés

  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

Letöltés

  Az országos mérés eredményei

Letöltés

  Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Letöltés

  Évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

Letöltés

  Házirend

Letöltés

  Hétvégi házi feladat és iskolai dolgozatok

Letöltés

  Kollégiumi szabadidős foglalkozások

Letöltés

  Kollégiumi csoportok száma, létszáma

Letöltés

  Munkaterv záradékkal

Letöltés

  Munkaterv módosítás

Letöltés

  Munkatervek munkaközösségenként

Letöltés

  Szakmai program

Letöltés

  Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés

  Vezetői program

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Telefon: +36701996735

E-mail: titkarsag@zay.hu

OM azonosító: 203045/008

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000936


2024NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium